1/2
Vår epostadresse:
post@capclara.no
Årsmøtet i 2021 blir avholdt 16. mars kl 19.00.
Årsmøtet blir avholdt digitalt på Teams.
 
Saker som medlemmer ønsker forelagt årsmøtet må i henhold til vedtektene være innkommet til styret 20 dager før årsmøtet holdes. Saker kan sendes styret på epost eller post.
Info om Teams og lenke til nedlasting av programmet finner du her;
https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/group-chat-software
Se ellers bruksanvisning i utsendt innkalling.

Husk å gi beskjed om endring av epostadresse!  

Alle fakturaer og beskjeder sendes nå ut på mail.

Noen eposttjenere oppfatter mailer sendt fra oss som spam, husk å sjekke spamfilter og søppelpostboks!

Båtopptrekk/sjøsetting

NB; NYE TIDER;

Opptrekk og sjøsetting med klubbens hjullaster vil skje på mandag, onsdag og fredag i høst. Det må bestilles tidspunkt senest lørdag før ønsket dag. Opptrekk på andre dager enn dette vil bli belastet med ekstra gebyr.

Kun godkjent henger i forskriftmessig stand kan benyttes.

Bestilling gjør du HER

HUSK Å MERKE HENGER MED NAVN OG MOBILNUMMER!

Sjøsetting/opptak med egen bil og henger gjør du når det passer deg. Nøkkelen din passer til hengelåsen på bom.

Kontortid

Hver tirsdag i båtsesongen

(fra 6. april 2021 og ut september, unntatt juli mnd.) vil klubbhuset være betjent mellom kl. 18 og 19.

Dette er tidspunktet til f.eks å hente nøkkel til bryggene.

GJESTEHAVN
 
Vi har nå mulighet til å tilby et begrenset antall gjesteplasser i havna.
Kontakt en i styret før bruk.
Båter opptil 10 m kr 125,- pr døgn,
over 10 m kr 180,- pr døgn.
Strøm kr 50 pr døgn.
ferd_logo.png

Telefon: 70 16 09 10 Molde

E-post: fritid@ferdbat.no

Parkering

Det har vært brukt mye tid og penger på å få ryddet område rundt havna slik at vi har fått mange flere parkeringsplasser. Vi henstiller alle medlemmer til å bruke fornuften ved parkering slik at området rundt bryggeporter og molo til brygge 6 er tilgjengelig i best mulig grad. 

"Langtidsparkering" av biler må skje slik at det er fornuftig for hele havna og dens bruk.

Personvern; Ved å melde deg inn i Cap Clara Småbåthavn SA aksepterer du at havnelaget samler inn nødvendige personopplysninger og lagrer dette i båthavnas database. Se vår personvernerklæring.

Har du spørsmål om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

Cap Clara Småbåthavn SA                  Foretakets organisasjonsnr. er NO 995 263 165