Cap Clara Småbåthavn SA

Molde Småbåtforening (stiftet 1961) ble i 2010 omdannet til et samvirkeforetak, samtidig som vi skiftet navn til Cap Clara Småbåthavn SA. Vi disponerer 247 båtplasser idyllisk beliggende på Cap Clara, like ved badeplassen og rekreasjonsområdet Kringstadbukta i Molde, godt skjermet for vind fra nord og sør-vest.

I havna har vi klubbhus med verksted og toalett, slip og muligheter for vinteropplagsplass.

Alle brygger med unntak av 7 har tilgang på vann. Det er lagt frem landstrøm til brygge 1,2,4,5 og 6.  

Alle medlemmer må regne med å bli kalt inn til dugnadsarbeid. Innkalling sendes ut på mail. 

Kontortid

Hver tirsdag i båtsesongen

(fra midten av april og ut september untatt juli mnd.) vil klubbhuset være betjent mellom kl. 18-19.

Dette er tidspunktet til f.eks å hente nøkkel til bryggene.

Langtidslagring;
alle båter som står på land i mer enn 10 måneder i kalenderåret må betale "årsopplag", se prislisten. Registrerte båtvogner som står på Cap Clara om sommeren må betale for "sommeropplag av båtvogn", se prislisten.

 

Parkering;

 

Det har vært brukt mye tid og penger på å få ryddet område rundt havna slik at vi har fått mange flere parkeringsplasser. Vi henstiller alle medlemmer til å bruke fornuften ved parkering slik at området rundt bryggeporter og molo til brygge 6 er tilgjengelig i best mulig grad. 

"Langtidsparkering" av biler må skje slik at det er fornuftig for hele havna og dens bruk.

HUSK Å MERKE HENGER MED NAVN OG TELEFONNUMMER!

Cap Clara Småbåthavn SA                  Foretakets organisasjonsnr. er NO 995 263 165