Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2021 og deretter konstituert på styremøte;

Cap Clara Småbåthavn SA                  Foretakets organisasjonsnr. er NO 995 263 165