Cap Clara Småbåthavn SA                  Foretakets organisasjonsnr. er NO 995 263 165

 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2019 og deretter konstituert på styremøte;