Følgende styre ble valgt på årsmøtet 2021 og deretter konstituert på styremøte;

Styret 2021.png