Cap Clara Småbåthavn SA                  Foretakets organisasjonsnr. er NO 995 263 165

1/2
Vår epostadresse:
post@capclara.no
INNKALLING TIL ÅRSMØTE
CAP CLARA SMÅBÅTHAVN SA
Sted: Kafè Kurt,
Gørvelplassen 1, Molde
Dato: onsdag 26. februar 2020
Tid: kl. 19:00-20:00
SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering
3. Styrets orientering til Årsmøtet 2019
4. Godkjenning av regnskap 2019
5. Godkjenning av prisliste og budsjett for 2020
6. Valg

Ny brygge 3 er på plass og  utriggerne er montert. De som blir flyttet til ny del av brygge 7 skal ha fått beskjed.

ALLE SOM LIGGER PÅ LÅNT PLASS BES FLYTTE BÅTEN SIN SÅ SNART SOM MULIG.

Arbeidet på naboeiendommene vil fortsette fremover, ta hensyn når du kjører og parkerer.

Kontortid

Hver tirsdag i båtsesongen (fra 14. april 2020 og ut september, unntatt juli mnd.) vil klubbhuset være betjent mellom kl. 18-19.

Dette er tidspunktet til f.eks å hente nøkkel til bryggene.

Parkering

Det har vært brukt mye tid og penger på å få ryddet område rundt havna slik at vi har fått mange flere parkeringsplasser. Vi henstiller alle medlemmer til å bruke fornuften ved parkering slik at området rundt bryggeporter og molo til brygge 6 er tilgjengelig i best mulig grad. 

"Langtidsparkering" av biler må skje slik at det er fornuftig for hele havna og dens bruk.

Båtopptrekk/sjøsetting

Vil skje på tirsdag og torsdag gjennom vårsesongen og til høsten. Det må bestilles tidspunkt gjennom å skrive seg på liste i klubbhuset. Dette skal gjøres senest søndag før ønsket dag. Opptrekk på andre dager enn dette vil bli belastet med ekstra gebyr.

Kun godkjente hengere i forskriftmessig stand kan benyttes.

HUSK Å MERKE HENGER MED NAVN OG TELEFONNUMMER!

ferd_logo.jpg

Personvern; Ved å melde deg inn i Cap Clara Småbåthavn SA aksepterer du at havnelaget innsamler nødvendige personopplysninger og lagrer dette i båthavnas database. 

Har du spørsmål om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

havna_16